Staffas arkitekt och byggkonsult - med lång erfarenhet

hjälper dig i ditt byggprojekt


nära dig

Vi finns geografiskt i Linghed utanför Falun, men är ofta till Borlänge. Verksamheten startade i just Borlänge, 1978 – och där låg huvudkontoret under många år.

Vill du komma i kontakt med oss?
klicka här

all information finns

Vi på Staffas Arkitekt & Byggkonsult arbetar alltid i modell, vilket hjälper till att gestalta och visa hur ett område eller en byggnad kommer se ut. Det underlättar för dig som kund att ta beslut och ger bra underlag till kommande bygge.
Projektering i modell utökar dessutom kvalitetssäkringen.

från litet till stort

Under de senaste åren har vi gjort allt från mindre utbyggnader av privatbostäder till detaljplaner på skidanläggningar.

Ta reda på mer

de här delarna i byggprocessen kan vi vara delaktiga i

program

• PROGRAMUTREDNING
• PLANUTREDNING, DETALJPLANER
• PROGRAMSKISSER - LAYOUT
• KOSTNADSUTREDNING
• ILLUSTRATIONER


projektering

• BYGGNADSUTFORMNING
• RITNING - BESKRIVNING
• FÄRGSÄTTNING - INREDNING


produktion

• SAMORDNING
• KOSTNADSUPPFÖLJNING


förvaltning

• INFORMATIONS-HANDLINGAR
• PRESENTATIONS-HANDLINGAR

referensobjekt

Många flerfamiljshus har vi varit med och ritat under årens lopp. De senaste är från Smedjebacken, Gustafs och Borlänge och det är även de som är på bilderna.

detaljplaner


• I starten av Idre Himmelfjäll gjorde vi tio-talet detaljplaner
• GrandGårdarna Västra Sälen 1:11
• Näsfjället Sälen
• Västra Sälen 8:70


Industrier, kontor

• Maserfrakt - lagerhotell, Borlänge
• Kv Städet 10 Borlänge
• Kv Tången Borlänge


bostäder - nybyggnation

• 136 lägenheter i tvåvåningshus med hiss och inglasade balkonger Djurås och Mockfjärd Gagnef, Smedjebacken, Storhaga Säter
• Parhus i Enköping

butiker

• Volymhandel Hemlingby Gävle


Namn E-post Meddelande Skicka in

kontakt

070-569 29 42

staffasark@staffas.com